bodem verontreininging

Wie is verantwoordelijk bij schade als gevolg van bodemverontreiniging?

Is er tijdens een project sprake van verontreiniging van de bodem, dan kan dit leiden tot een flinke discussie om uiteindelijk te bepalen wie hiervoor verantwoordelijk is en natuurlijk niet geheel onbelangrijk, wie de kosten hiervoor gaat dragen. Maar hoe zit dit nu precies. Wie is er daadwerkelijk verantwoordelijk voor de verontreiniging van de bodem met schade als gevolg? Omdat het tot best een complexe situatie kan leiden, hebben we een aantal belangrijke zaken voor je op een rijtje gezet. Het kan namelijk heel goed zijn dat jij als eigenaar van bijvoorbeeld net aangekocht grond helemaal geen weet hebt van de kwaliteit van de bodem. Kortom, goed om rekening mee te houden dus!

Verborgen verontreiniging

Vervelend genoeg gebeurt het met enige regelmaat dat er grond wordt verkocht die uiteindelijk verontreinigd blijkt te zijn. Dit kan zijn door asbest, olie, maar ook tal van andere soorten afval. Je kunt je namelijk wel voorstellen wat de kwaliteit van de grond is wanneer er enkele jaren een autosloperij gebruik heeft gemaakt van een bepaald stuk grond. Als koper van deze grond zal je jezelf natuurlijk wel een keer achter de oren krabben wanneer je tot de ontdekking komt dat de bodem eerst gesaneerd moet worden, alvorens je ermee aan de slag kunt. Niet alleen is bodemverontreiniging slecht voor je gezondheid, maar kan het inschakelen van een onderneming gespecialiseerd in bodemsanering ook flink in de papieren lopen.

Wie is er aansprakelijk?

Ondanks het feit dat je een stuk grond hebt gekocht en dus ook eigenaar bent van de grond, geldt wel dat degene die verantwoordelijk is voor het vervuilen van de grond, ook op dient te draaien voor de kosten die moeten worden gemaakt voor het saneren ervan. Toch blijkt dit in de praktijk een heel stuk lastiger. Wat je namelijk vaak ziet, is dat de daadwerkelijke verontreiniging misschien al wel tientallen jaren geleden kan hebben plaatsgevonden, waardoor het achterhalen van de vervuilen in veel van de gevallen een onmogelijke opgave blijkt.

Wat staat er in de koopovereenkomst?

De afspraken die tussen koper en verkoper worden gemaakt, zijn door beide volledig vrij in te vullen. Ook wanneer het gaat om de uiteindelijke verkoop van vervuilde bodem. Het kan namelijk heel goed zijn dat de verkoper er geen weet van heeft, maar wel de verantwoordelijkheid wil dragen wanneer blijkt dat de bodem is vervuilt. Mocht dus blijken dat de grond, nadat deze is gekocht toch verontreinigd blijkt te zijn? Dan is het raadzaam om direct de koopovereenkomst te raadplegen en te kijken wat er hierover in de koopovereenkomst staat vermeld.

De bodem laten saneren

Komen jullie er samen niet uit of is daadwerkelijke verontreiniger niet meer te achterhalen, dan zit er niets anders op dan je bodem te laten saneren. Kijk daarom dus eens bij de opties voor verhuur gww, zodat je kunt zien welke mogelijkheden er allemaal zijn ten aanzien van het saneren, dus reinigen van de bodem. Omdat het veelal maatwerk betreft, is het raadzaam om je persoonlijke situatie te bespreken om te kijken naar een passende oplossing.